ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar profi baucentar

9. Izborna Skupština ZDA

02.06.2015
9. Izborna Skupština ZDANa 9. Izbornoj Skupštini Društva arhitekata Zadra održanoj u srijedu, 27. svibnja izabrani su novi predstavnici u tijelima Društva:

Predsjednica: Simona Gregorović

Članovi Upravnog odbora: Nina Ninčević, Nives Kozulić, Renata Čobrnić, Sanja Balta.

Članovi Nadzornog odbora: Darko Anton Franceschi, Doris Smirčić, Zrinka Vrkić.

Članovi Suda časti: Luka Nekić, Marija Profaca, Marijana Rančić.

ZDA ima ukupno šest delegata u Skupštini UHAe.
Uz Predsjednicu i članove Upravnog odbora, delegat ZDA u Skupštini UHAe je Rade Gregov.

Simona Gregorović je član Predsjedništva UHAe.

9. Izborna Skupština ZDA

9. Izborna Skupština ZDA​