Stanujete ili radite na Bilom Brigu ili ste na drugi način povezani s ovim naseljem? Molimo vas odvojite nekoliko minuta za ovu anketu.

Anketa je dostupna OVDJE.

Zaprimljeni odgovori bit će analizirani i predstavljeni javnosti, te će biti podloga za razgovor na javnoj tribini u svibnju 2018. Anketu provodi udruga „Eko-Zadar“ u sklopu projekta „Zelena transformacija – građanska participacija“.

Projekt je financiran temeljem Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.