U ovoj anketi želimo saznati stavove građana/ki o sadašnjem sadržaju parka Vruljica i mogućem unaprjeđenju sadržaja.  Zaprimljeni odgovori bit će analizirani i predstavljeni javnosti, te će biti podloga za razgovor na javnoj tribini koja će se održati u Gradskoj knjižnici Zadar, 14. svibnja 2019. u 18 sati. Također će biti dostavljeni Društvu arhitekata Zadra kako bi poslužili kao podloga arhitektima i drugim članovima/cama interdisciplinarnih timova koji će sudjelovati na arhitektonskoj radionici „Gradionica“ od 24. do 26. svibnja 2019.

Anketu provodi udruga „Eko-Zadar“ u sklopu projekta „Zelena transformacija – građanska participacija“.