ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Arhitektura i djeca
Točka, linija, ploha, volumen


27.11.2013
arhitektura i djeca


U Preku, u OŠ Valentin Klarin radionica je održana dana 09.11.2013. Radionicu su vodili volonteri članovi ZDA Ivana Mandić Bukulin, Aljoša Bačić i Marin Bukulin, uz pomoć nastavnica škole Patricie Pulig i Katarine Kraljev.
>Na radionici je sudjelovalo jedanaest učenika 4. i 5. razreda.

arhitektura i djeca

Radionicu u OŠ Šime Budinića u Zadru, održanoj 16.11.2013., također su vodili volonteri članovi ZDA Ivana Mandić Bukulin, Zrinka Gržan, Helena Anić Koren i Denis Koren, u suradnji s učiteljicama škole Nadom Peraić, Mirom Šarić i Ivankom Biskup.
Dvadesetak učenika 3., 4. i 6. razreda je sudjelovalo u radu radionice.

arhitektura i djeca radionica

Zahvaljujemo članovima ZDA, školama, a posebno djeci koja su svojim entuzijazmom pridonijela uspjehu radionica.
Pokrovitelj programa Arhitektura i djeca je Grad Zadar i Zadarska županija.

arhitektura i djeca radionica

Kako je radionica u OŠ Š.Budinića opisana na web stranicama škole, možete vidjeti ovdje.