ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Shigeru Ban dobio Pritzker nagradu za arhitekturu za 2014.

26.03.2014


U obrazloženju, ocjenjivački sud Pritzker nagrade za arhitekturu je naveo projekte Shigeru Bana za žrtve prirodnih nepogoda u Ruandi, Turskoj, Kini, Haitiju i Japanu: njegove zgrade su mjesta skloništa, duhovne obnove i centri okupljanja za sve koji su pretrpjeli tragediju gubitka i destrukcije.

+Kliknite za uvećanje
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban
Shigeru Ban Shigeru Ban