09.12.2021. u 19h, Kneževa palača

U nedostatku slobodnog vremena „sebično“ smo iskoristili sudjelovanje u ciklusu predavanja „Nove arhitektonske prakse“  projektnog  programa Društva arhitekata Zadra – ZDA, uz vođenje i moderiranje Krešimira Damjanovića, da napravimo prijeko potreban odmak od svakodnevnog rada i šire sagledamo dosad učinjeno. Kroz predavanje ćemo predstaviti vlastite projekte i način rada kroz arhitektonsku praksu i prije nje.

Marko Chiabov

Rođen u Šibeniku 1987. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Radi samostalno i u suradnji s drugim arhitektima i uredima. Iskustvo stjecao u uredima: TIM BOLJE i Ceres. Od 2018 djeluje kroz arhitektonski ured March.

Živi i radi u Šibeniku.

 Marija Rupa

Rođena u Zagrebu 1987. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Radi samostalno i u suradnji s drugim arhitektima i uredima. Iskustvo stjecala u uredima:  Gradir i AB Prostor.

Za diplomski rad Platoi Krešićevih livada nominirana za nagradu Piranesi u studentskoj konkurenciji 2013. godine.

Dio je projektnog tima za Centar za nove tehnologije i poduzetništvo „Trokut” u Šibeniku koji je nominiran za nagradu Viktor Kovačić te za nagradu Mies van de Rohe 2021.

Od 2020. djeluje kroz obrt Mars.

Živi i radi u Šibeniku.