Ciklus Nove arhitektonske prakse! Predavanje Jakše Kalajžića održano je 14.10. u Koncertnoj dvorani braće Bersa, Kneževa palača u Zadru. Zahvaljujemo se svim partnerima na ovom projektu, našim gostima, a posebice gospodinu Jakši Kalajžiću. Bilo je to jedno prekrasno druženje sa suradnicima i prijateljma. Nastavljamo u istom ritmu, 28.10. predavanje Alena Žunića ?