Poštovani,

pozivamo vas na predavanje iz našeg ciklusa “Arhitektura i praksa” 

Predavač: red.prof.art. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.  

Naziv predavanja: Arhitektura za prilagodbu klimatskim promjenama

Od pasivne sunčane (bioklimatske) do pasivne kuće (A+)

Prije predavanja će naš partner, tvrtka MOPAR moderni parketi ipredavač Šime Bandallo Ćorić predstaviti novosti iz svog proizvodnog programapod nazivom: Parket kao ekološki i održiv izbor.

Mjesto:

Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, I kat, Poljana Šime Budinića 3, Zadar.

Vrijeme:

Srijeda u 19h; 15.11.2023.

Voditelj projekta: ZDA