Članovi

Za učlanjenje u Društvo, kandidati za članove dužni su popuniti i dostaviti prijavnicu elektroničkom poštom, poštom ili osobno.

Redovitim članom ZDA mogu postati isključivo arhitekti (dipl. ing. arh., mag.ing.arh. ing. arh., akad. arh.), a po odobrenju Upravnog odbora.

Pridruženim članom ZDA mogu postati stručnjaci drugih struka koji svojim radom značajno doprinose arhitektonskoj djelatnosti.

Počasnim članom mogu postati istaknuti pojedinci.

Potpornim članom ZDA mogu postati pojedinci i pravne osobe koje materijalnim sredstvima, osobnim radom ili na neki drugi način podupiru rad ZDA.

Pripravnim članom ZDA mogu postati studenti arhitekture i sveučilišni prvostupnici arhitekture (univ. bacc. ing. arh.).

Odluku o prijemu u članstvo, prema kategorijama članstva, donosi Upravni odbor na temelju podnesene pismene prijavnice kandidata.

Počasni i potporni članovi učlanjuju se odlukom Upravnog odobora, a na prijedlog člana ZDA.

Pristupni formular za članstvo možete preuzeti ovdje: