Među nagrađenim i studija o Viru, Muzej Nin i Boutique Hostel Forvm

Konferencijom Arhitektura i turizam-ARTUR na temu “Turistički prostor: grad i regija” u Zagrebu je završio prvi ciklus programa ARTUR koji je od prošlog proljeća na nekoliko prezentacija i okruglih stolova u Zagrebu, Puli, Dubrovniku i Zadru promovirao važnost multidicisplinarne suradnje u osmišljavanju turističkog prostora gradova i regija. 

Nada je da će ovi prepoznati i priznati projekti uspješne integracije arhitekture i turizma postati uzorni primjeri i modeli kakvih ćemo u budućnosti viđati sve više. 

Obrazloženja ovjenjivačkog suda:
„ISTRAŽIVANJE, PREOBRAZBA I SANACIJA PROSTORA OTOKA VIRA“ – urbanistička radionica
LOKACIJA: Otok Vir i zadarska regija
PREDLAGATELJ: Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za urbanizam prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, Zagreb,
NARUČITELJ/IZDAVAČ/: – lokalna samouprava / Općina Vir
AUTORI: Studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (koordinator projekta: Prof.dr.sc. Tihomir Jukić)
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: – Općina Vir (načelnik Općine Kristijan Kapović), – Županijski zavod za prostorno uređenje (ravnateljica Nives Kozulić, dipl.ing.arh.) – Zadarsko društvo arhitekata (D.A. Franceschi, dipl.ing.arh)
GODINA PROJEKTA: 2012.
GODINA REALIZACIJE: 2012/13
AUTOR FOTOGRAFIJA: Studenti i nastavnici AF-a

Otok Vir godinama je sinonim za drastično i neurbano trošenje teritorija, no on je i fenomen i činjenica koju nije moguće ignorirati. Obzirom na veliki smještajni kapacitet u prostoru s malo klasičnih atrakcija, može se reći da je otok Vir u rudimentarnom smislu ekonomski uspješan. Može li se takva neobična situacija privesti višem stupnju urbanosti? Je li moguće ugraditi u otok Vir nove elemente koji će bezobličnoj konurbaciji osigurati jasniji identitet i dugoročnu održivost? Radionica provedena na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu hvata se ukoštac sa aktualnom problematikom hrvatske obale za koju ne postoji razvijeni disciplinarni instrumentarij nego je potrebno pronalaženje svježih, autentičnih prijedloga koji ne bježe od stvarnosti nego su optimistično okrenuti prema budućnosti. Brojni studentski prijedlozi čine vrijedan repozitorij ideja među kojima se mnogi bave proširenim konceptima turizma i unošenja nove vitalnosti u Vir, a radionica svoj društveni smisao zadobiva kroz blisku suradnju s lokalnom zajednicom i Županijom. Uz puno entuzijazma, rezultati su prezentirani nizom izložbi i diskusija, realizirana je i publikacija, pa je znanje generirano u akademskom rad nadišlo isključivo edukacijske okvire i ušlo u aktivni odnos prema konkretnom prostoru. 

MUZEJ “NIN OTOK U SREDIŠTU EKO PARKA NINSKA LAGUNA”
LOKACIJA: Nin
PREDLAGATELJ: Turistička zajednica Grada Nina
INVESTITOR: Grad Nin, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Turistička zajednica Grada Nina
AUTORI: BOS PROJEKT d.o.o. Zadar, Ured ovlaštenog arhitekta Denis Koren, D&Z d.o.o. Zadar, APZ d.o.o. Zagreb i dr.
KOAUTORI: Grad Nin, Turistička zajednica Grada Nina, Vitlov d.o.o. Zadar, Anamarija Zubčić Zjačić, dipl. ing. agr.
SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Komunalije i odvodnja d.o.o. Nin, Gortan Zadar d.o.o. Zadar, Perun d.o.o. Ninski Stanovi
GODINA PROJEKTA: 2000. – 2013.
GODINA REALIZACIJE: 2013. – 2013.
AUTOR FOTOGRAFIJA: Arhiva Grad Nin, Arhiva Turistička zajednica Grada Nina, Marija Dejanović, Marijana Ramov

Projekt prezentira kontinuirano uređenje javnog prostora posljednjih desetak godina kroz arhitektonsko oblikovanje i uređenje starogradske jezgre na malenom otočiću i novih dijelova grada prilagođeno modernom načinu života domaćeg stanovništva i potrebama posjetitelja i turista. Vidljiva je jasna vizija razvoja “Muzeja Nin-otok u središtu Eko parka Ninska laguna” s jedinstvenim konceptom lokaliteta starogradske jezgre Nina na otočiću uronjenog u jedinstveni lagunarni svijet, što pridonosi prepoznatljivosti, posebnosti i identitetu ukupne turističke ponude. Pokrenuto je sinergijsko djelovanje svih zaduženih za razvoj grada i turizma u cjelini, sa svrhom brižljivog urbanističkog i arhitektonskog uređenja vrijedne kulturne i prirodne baštine Nina. Vodilja pri uređenju prostora je inovativnost i kreativnost, što pokazuju i realizirani projekti, kao što su: uređenje kompleksa crkve sv. Križa i multimedijalnog prostora u Baroknoj kući, izgradnja poslovne zgrade i suvremenog TIC-a, uređenje glavne ulice i središnjih gradskih trgova te trga uz Donja gradska vrata, uređenje lokaliteta Rimskog hrama i fasada starih zgrada, obnova urušenih objekata u staroj gradskoj jezgri i zidina, postavljanje rasvjete, hortikulturno uređenje i opremanje parkova i javnih prostora, rekonstrukcija Gornjeg gradskog mosta uređenje pozornice za kulturno ljeto, obnova stare školske zgrade, uređenje prvog spomen Parka Petru Zoraniću Ninjaninu, uređenje lokaliteta vile urbane s rimskim mozaicima, izgradnja kamenih zidova uz glavne ulice, unificirani štandovi kod Donjeg mosta, uređenje Liburnske obale uz zidine starogradske jezgre, otvaranje Parka prirode Solana za posjetitelje, postavljanje spomenika knezu Branimiru i preseljenje spomenika Grgura Ninskog, postavljanje welcome tabli i smeđe signalizacije, uređenje šetnica te parkirališta na Branimirovoj obali i Obali Spile, hortikulturno uređenje povijesne jezgre i okoliša obale uz Donji gradski most, uređenje odmorišta i pristupne staze do crkve sv. Nikole, otvaranje Muzeja soli, izgrađeni su javni sanitarni prostori, izgrađena je zelena tržnica. U ukupnoj realizaciji uređenja prostora razvija se koncept Eko park Ninska laguna. Među posljednjim realiziranim projektima je oblačenje čekaonica za autobuse sa edukativnim plakatima koja prikazuju ptičji svijet u Eko parku Ninska laguna i spomeničku vrijednost Muzeja “Nin otok”. Ambijentalna vrijednost Nina nije narušena, a primijećeno je širenje utjecaja uređenja u starogradskoj jezgri u nove urbane cjeline. Ovako osmišljenim konceptom razvoja i realiziranim projektima Nin je promijenio svoj identitet te je od jedne zapuštene seoske sredine postao čaroban i ugodan gradić za življenje i boravak turista. Kontinuirano uređenje Nina potvrđeno je mnogim priznanjima i nagradama, među kojima je i izbor za europsku destinaciju izvrsnosti – EDEN brend. 

Ostala priznanja i obrazloženja ocjenjivačkog suda na: d-a-z.hr