/Dužnosnici
Dužnosnici 2019-11-05T21:00:12+00:00

Društvo arhitekata Zadra
// dužnosnici Društva za period od 2019. – 2021.


Predsjednik:

Petar Kozina

Članovi Upravnog odbora:
Ante Bljaić
Matija Huzjak
Zvonimir Bušić

Lucija Melada

Članovi Nadzornog odbora:
Sanja Balta
Maja Žuvanić
Kristina Kedžo

Članovi Suda časti:

Nera Nejašmić Kozina

Iva Domanovac Budija
Lucia Kalogjera

Poslovna tajnica:
Vlasta Mišurac