ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Laboratorij arhitekture / FAM - Festival arhitekture za mlade

28.11.2018
festival arhitekture


Poziv na FAM - Festival arhitekture za mlade i otvorenje izložbe projekta Laboratorij arhitekture koje će se održati u subotu 1.12.2018. u 17 h u zgradi Scheier u Čakovcu.


U sklopu FAM-a, 1. - 2.12.2018. održat će se i predavanja s naglaskom na teme oblikovanja javnih prostora i rada s mladima. Izložba će biti otvorena 1.- 8.12.2018.

FAM je završni element projekta Laboratorij arhitekture koji provode korisnik projekta Grad Čakovec i projektni partner Udruženje arhitekata Međimurja, s uključenim školama Graditeljskom školom Čakovec, Gimnazijom Josipa Slavenskog Čakovec i Tehničkom školom Čakovec. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. 1. Krešimir Damjanović: Kuća kolaž - Arheologija budućnosti

festival arhitekture

festival arhitekture

festival arhitekture

festival arhitekture

festival arhitekture

Prilog:* Laboratorij arhitekture - Raspored