FOKUS GRUPA „KULTURA I UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENOM BAŠTINOM“ Sudjelujemo u procesu izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra čiji je nositelj Grad Zadar. Cilj ovog dokumenta je dovođenje u međuodnos svih vrijednosti povijesne jezgre Grada Zadra i načina valorizacije kulturne baštine u budućnosti kako bi se osigurao održivi razvoj, u skladu s postavkama očuvanja UNESCO-ve svjetske baštine.U svrhu izrade što kvalitetnijeg i obuhvatnijeg Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra, formirana je fokus grupa koja je sastavljena od ključnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na kojima će biti cilj prepoznati glavne izazove i potencijale u društvenom, gospodarskom, okolišnom i infrastrukturnom razvoju, ali i očuvanje povijesne jezgre Grada Zadra.Počašćeni smo i ponosni na naš rad i djelovanje u društvu, a po kojem smo prepoznati kao jedan od ključnih dionika u definiranju budućeg upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra , radeći na davanju relevantnih ulaznih informacija i podataka za potrebe izrade ovog dokumenta.28. listopada 2021. održan je prvi sastanak ove grupe.