Nakon napornog i predanog rada došlo je i vrijeme za odabir najboljeg idejnog rješenja Gradionice s temom: park Vruljica – prostor susreta svih generacija.

Gradionica je kompleksan alat za planiranje javnog prostora. Jedan od najvažnijih segmenata Gradionice je participacija javnosti. Gradionica započinje participacijom javnosti kroz ankete i javne tribine, a završava participacijom u ocjenjivanju radova.

Pozivamo vas pogledajte radove na sljedećem LINKU

i na kraju odaberite jedno od pet idejnih rješenja koje je po vašem osobnom i subjektivnom sudu najbolje. Glasovi javnosti pridodat će se glasovima tročlanog stručnog žirija.

Glasanje se zatvara u petak 14.6.2019. u 00:00 sati.