U OŠ Šime Budinića, u Zadru, u organizaciji ZDA, 24. siječnja 2020. godine, u 1.f razredu učiteljice Mire Šarić, a u nadzočnosti učiteljice na zamjeni Matee Buljat održana je Arhitektonska radionica: Gradimo grad.

Radionicu su vodili volonteri, članovi ZDA: Margareta Magdić Begonja, Ivana Mandić Bukulin i Marin Bukulin.

Nastavno na gradivo i uzrast učenika; učenike se upoznalo s pojmovima prostora, doma, zgrade, grada, sela.

Kratkom prezentacijom; na stvarnim fotografijama gradova iz zraka prikazali su se osnovni dijelovi od kojih se gradovi sastoje svedeni na poznate pojmove geometrijskih likova i volumena. Stvarnim fotografijama pojedinih zgrada prikazale su im se materijalne karakteristike; boje, materijali, omjeri malog i velikog, punog i praznog.

Na maketi dijela grada sa školom djeci je približen prikaz modeliranja poznatog prostora koji djeca svakodnevno koriste čime je pređeno na praktični dio radionice.

Na ambalažnim kutijama; jednostavnim formama kocke, kvadra, valjka djeca su nanosila “fasade” budućih građevina kojima su trebali izgraditi grad. Na prethodno zadanu podlogu pravilnog rastera ulica između prirodnih elemenata mora i planina; poput grada u kojem žive, objašnjena su osnovna urbana pravila poput zoniranja, prirodne orjentacije, raspodjele namjene, zelenih i javnih prostora.