natjecaj

ISPRAVAKObjave i Uvjeta zaN A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenjaInterkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

Uslijed greške prilikom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH mijenja se sljedeće:
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječajaSada glasi: 77./2015 i 78./2015
Rokovi NatječajaVrijede sljedeći:Početak natječaja je četvrtak 9. srpnja 2015. godine.Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do nedjelje 19. srpnja 2015. godine.Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na www.uha.hr do utorka 28. srpnja 2015. godine.
Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak 7. rujna 2015. godine do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.