U Kneževoj palači u Zadru u petak, 15. listopada 2021. u 12,00 h, otvorena je izložba Europana u Hrvatskoj koja daje prikaz trideset godina rada Europana Hrvatska na provedbi međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja. Poseban je naglasak na rezultate natječajnog ciklusa Europan 15 provedenog 2020. godine na lokaciji naselja Ždrijac u Ninu. Izložba se održava u organizaciji Europana Hrvatska i pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a uz potporu Grada Nina, Društva arhitekata Zadra i Narodnog muzeja Zadar-Pobjednički rad za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu predstavio je prvonagrađeni tim Irena Bakić, Mirna Udovčić, Iva Jelinčić.Izložbu je u ime organizatora najavila Helena Knifić Schaps, predsjednica Europana Hrvatska, a otvorio Šime Erlić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Izložba ostaje otvorena do 25. listopada 2021.