Na stranicama Grada Zadra objavljena je javna rasprava za IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra.

Javno izlaganje novog Prijedloga Plana održat će se u utorak, 23.7.2019. s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

Javni uvid u novi Prijedlog Plana organizira se u periodu od 16.7. do 19.8.2019. u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga Plana će biti dostupni i na službenim internet stranicama Grada Zadra i u informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 19.8.2019.

Izvor: Grad Zadar