ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Putovanje u London

London

Poštovane arhitektice i arhitekti,

Hrvatska se ove godine prvi put predstavlja na Londonskom festivalu arhitekture u trajanju od 19.06.-04.07.
Nacionalni povjerenik za ovu manifestaciju je Leo Modrčin koji je u suradnji sa Marojem Mrduljašem odabrao 40 arhitektonskih projekata koji ce biti predstavljeni na izložbi Arhitektura kao krajolik: morfologija suvremene hrvatske arhitekture. Izložba koju organiziraju Ministarstvo kulture RH,Veleposlanstvo Hrvatske u Londonu i Udruženje hrvatskih arhitekata otvara se u Parku Fitzroy 19.06.

Ovim povodom UHA u suradnji sa Generalturistom organizira stručno putovanje u London u trajanju od 5 dana 17.06.-21.06. Sve informacije o programu nalaze se u privitku. UHA je od Komore zatražila bodovanje putovanja o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Srdačan pozdrav

Ana Šilović
voditeljica programa/Program Manager

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) / Croatian Architects' Association (CAA)
Trg bana J.Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
T: +385 1 5509 705
F: +385 1 4816 197
programi@uha.hr
www.uha.hr

* Program putovanja u .doc formatu možete preuzeti klikom OVDJE.