Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva vas na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za “Nagradu Tripun Bokanić” Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. 

Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 17. 5. 2019. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2019. godine u Oris Kući arhitekture.

Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., arhitekti koji su svojim radom značajno doprinijeli promociji gradnje u kamenu.

Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:

• najuspješnije arhitektonsko ostvarenje   
• najuspješniji restauratorski zahvat
• najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
• najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad 
• najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu 

Rok predaje dokumentacije je srijeda, 1. 5. 2019., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.