Kuća kolaž

Društvo arhitekata Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata – PO Dubrovnik i Umjetnička galerija Dubrovnik pozivaju Vas na predavanja koja će u subotu, 24. studenoga s početkom u 19 sati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika održati Krešimir Damjanović i Zvonimir Prusina.

 

1. Krešimir Damjanović: Kuća kolaž – Arheologija budućnosti

 

Stvarati arhitekturu je kreativni čin. Promišljati njezine osobine kroz aspekte forme, elemente prostorne organizacije, programske i funkcionalne osobine, te moguć društveni aganžman od izrazite je važnosti za društvo u kojem bivamo. Anticipirati sadašnjost kao stanje, razotkriti suvremene probleme društva, ambivalentanosti i slojeve, su, iz moje perspektive, temeljni zadaci ove discipline danas. Preispitati složena svojstva gdje osobine prostora i vremena definiraju disciplinu arhitekture sa naglaskom, na istovremeni spoj socijalnih i teoretskih modela. Prostornost i materijalnost, kao neizbježno svojstvo arhitekture, postaju medij, gdje mnoge današnje krize i problemi vremena moraju biti prepoznati kroz prostorni okvir, i time stvaraju arhitekturu koja će ispravno odgovoriti na probleme koji nadolaze.

 

2. Zvonimir Prusina: Suvremene tendencije u mediteranskom ambijentu: Stećci (Radimlja) / Kaše (Dubrovnik)

 

Posjetiteljski centar nekropole sa stećcima Radimlja, Stolac, Bosna i Hercegovina

Nekropola sa stećcima Radimlja jedan je od 30 nacionalnih spomenika općine Stolac. Danas, 5. stoljeća nakon nastanka, nekropola Radimlja kvalitetom prednjači u brojčanosti izvorno očuvanih stećaka (133), raznolikosti njihovih oblika (visoki i položeni sarkofazi, visoki i položeni sanduci, ploče, krstovi i dr.), raznovrsnosti očuvanih plitkih reljefa i motiva, te samim smještajem u prostoru i specifičnim duhom mjesta. Urbanističko rješenje paviljona posjetiteljskog centra sagledava nekropolu u širem i užem kontekstu. Valorizacijom postojeće situacije izmještaju se gospodarski objekti u zonu predviđenu Prostornim planom, kolna trasa kroz nekropolu postaje panoramski okolni put, kreiraju sa istočni i zapadni pristup nekropoli sa prometom u mirovanju, te arhitektonski paviljon koji želi biti: mjesto novog pogleda na cjelokupnu tematiku srednjovjekovne umjetnosti stećaka u regiji; prostor na granici sakralnog i profanog karaktera; derivacija klasičnih principa kroz suvremeni arhitektonski izričaj; forma koja kroz arhitektonski prostor prima sadržaj: funkciju posjetiteljskog centra.

Prostorna instalacija Kristalno jedro, KAŠE, Dubrovnik

Poboljšanje doživljajnih vrijednosti i podizanja razine uređenja dubrovačke Stare Gradske Luke tema je promišljanja radionice. Stara Gradska Luka kompleksno je i složeno povijesno urbanističko tkivo Dubrovnika koja je svoju arhitektonsku logiku crpila iz specifikuma vlastitog položaja u širem kontekstu. Iščitavanje prostornih, prirodnih, trgovačkih, političkih faktora iz kojih su tako davno proizašle kvalitetne projektantske odluke prilikom gradnje svih dijelova Grada pa tako i Luke – složen je, zanimljiv i zahtjevan znanstveni, konzervatorski, arhitektonski proces. Rješenje umjetničke instalacije Kristalno jedro na Kašama derivacija je niza arhitektonskih i likovnih impresija boravka u prostoru Luke te naknadnog iščitavanja ambijenta.