Objava Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DVIJE POSLOVNE ZGRADE S TRGOVAČKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA BB, ZAGREB,

k.č. 2681/1 i 2681/2 K.o. Žitnjak
Materijali za Natječaj nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://studio.gin.hr/index.php/s/lPKQ7n2evZnx36i