UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „RODA“ VARAŽDIN

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

organizira i provodi

Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazno – likovni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU

Registarski broj natječaja:88-19/VŽ-I/N

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazno – likovni, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju natječaj za izradu idejnog rješenja: Spomen obilježje poginulim i nestalim policajcima PU Varaždin u Domovinskom ratu.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Udruga specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin, Varaždinska 56a, Poljana Biškupečka, 42201 Beretinec OIB: 04397159081, Internetska adresa: http://usjp-roda.com.hr , koju zastupa predsjednik Goran Mihalić, dipl.krim.; kontakt: Ivo Loborec, +38591 328 4055, loborec.ivo@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

U Milčetićevoj ulici 10 u Varaždinu na k.č. 1984 k.o. Varaždin nalazi se zgrada u kojoj je sjedište Policijske uprave Varaždinske. Dio te parcele površine 190m2 uredit će se kao spomen obilježje poginulim i nestalim policajcima PU Varaždina u Domovinskom ratu.

Projekt se provodi u svrhu odavanja počasti policajcima PU Varaždin poginulim i nestalim u Domovinskom ratu. Predviđa se uređenje dijela parcele u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova na kojoj se nalazi zgrada sjedišta Policijske uprave Varaždinske. Udruga specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin u partnerstvu sa PU Varaždinskom provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Želja udruge „Roda“ i Ministarstva hrvatskih branitelja je da se kroz natječaj dobije najbolje moguće rješenje koje odaje počast poginulim i nestalim policajcima PU Varaždin u Domovinskom ratu.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Natjecatelj je jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale natječajni rad.

Autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe:

• kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

• studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

• umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

• umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Kao natjecatelji ili ponuditelji u natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajpuvarazdin@gmail.com , nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom ili osobnim preuzimanjem.

ROKOVI:

Početak natječaja: 01.12.2019., nedjelja

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 16.12.2019., ponedjeljak. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajpuvarazdin@gmail.com

Rok za davanje odgovora na pitanja: 23.12.2019., ponedjeljak. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 31.01.2020., petak, do 17 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 17 sati (mjerodavno je vrijeme otisnuto na paketu!).

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Društvo arhitekata Varaždin, Optujska 99, 42000 Varaždin s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad PU Varaždin“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

1. Antonio Grgić, dipl.ing.arh.

Članovi ocjenjivačkog suda

2. Dražen Krtanjek, predstavnik Raspisivača

3. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

4. Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arh., krajobrazna arhitektica

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE:

Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 20.000,00 kn neto.

Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos
1. nagrada 1 10.000,00 kn
2. nagrada 1 6.000,00 kn
3. nagrada 1 4.000,00 kn

UKUPNO 3 20.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Natječajni radovi moraju biti usklađeni s Elaboratom natječaja.

Isključit će se radovi:

• Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

• Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

• Čiji natječajni rad sadrži podatke o autoru (izvan omotnica A, B i C)

Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • Jednostavnost i ekonomičnost održavanja
  • Provedivost

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 240.000,00 kn + PDV. Ovaj iznos uključuje sve troškove uređenja spomen obilježja, uključivo uređenje partera (opločenje i biljni materijal); novu ogradu te spomen – obilježje sa svim obaveznim dijelovima propisanim Programom natječaja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DIJELA ZA REALIZACIJU: 20.000,00 kn + PDV te obuhvaća izvedbene projekte svih struka sa troškovnicima za nabavu radova, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14),a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

* UVJETI NATJEČAJA