19.10.2016

Natjecaj HEP

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
u organizaciji i provedbi
za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb


Objavljuje raspis za

Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
za izradu
Umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline


INVESTITOR I NARUČITELJ
HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:
– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna;
– umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

ROKOVI
Početak natječaja: četvrtak, 13.10.2016.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

Natječajne podloge su dostupne na poveznici
http://bit.ly/2dvfZEz

NAGRADE
Ako do određenog roka stigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:
neto iznos / bruto iznos
I. nagrada 35.000,00 kn / 44.100,00 kn
II. nagrada 21.000,00 kn / 26.460,00 kn
III. nagrada 14.000,00 kn / 17.640,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a
prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a
Jelena Damjanović, dipl.novinar
Sandro Đukić, likovni umjetnik
Andrej Filetin, dizajner

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Roman Vukoja, dipl.ing.arh.

Stručna savjetnica:
Sonja Jerković, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:
Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.
Boris Vidaković, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Uvjeti natječaja