Predavači: Nika Dželalija i Krešimir Renić _ ONDA Arhitektura

Partner: tvrtka ACO.

Mjesto:

Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, Poljana Šime Budinića 3, Zadar

Vrijeme: 10.02.2022.

Voditelj ovog projekta je Krešimir Damjanović.