Boris Fiolić, dipl.ing.arh. i predsjednik Stručnog savjeta Udruženja hrvatskih arhitekata u petak, 17.listopada 2014. uz konzultiranje stručnog savjeta UHA-e nominirao je 5 autorskih ostvarenja za nagradu Mies van der Rohe 2015.

Nominirani su:

1. Arheološki park Principij, autor: Nenad Fabijanić 

nagrada mies van der rohe 2015

2. Stancija Histria Aromatica, autorski tim: M.Mikelić, H.Vidović i T.Vreš

nagrada mies van der rohe 2015

3. Vila Gumno, autorski tim: Idis Turato i Marko Liović

nagrada mies van der rohe 2015

4. Trg Petra Zoranića i Poljana Šime Budinića u Zadru, autorski tim: Aleksandra Krebel i Alen Kostrenčić

nagrada mies van der rohe 2015

5. Gradska dvorana i trg, Krk, autorski tim: Arhitektonski biro Turato

nagrada mies van der rohe 2015

Čestitamo nominiranim autorima!