Odbor za urbanizam ZDA je na našem tradicionalnom Božićnom domjenku predstavio svoju publikaciju koja je rezultat rada Odbora, a posvećena urbanizmu grada Zadra.

Odbor za urbanizam ZDA je , odlukom UO ZDA, osnovan u travnju 2022. godine.

Članovi Odbora su: Bogdan Marov, Maja Žuvanić, Ivan Kujundžić, Doris Antičević, Lana Stipičić, Roko Košta, Zrinka Gržan i Kristina Eleršek.

Zadaća Odbora jest, kroz spektar djelatnosti ZDA, organizirati potrebne aktivnosti poput tribina, predavanja, prezentacija i sl. kako bi se svi uključeni u platformu informirali o procesu, stekla nova saznanja o iskustvima sličnih gradova, prikupila masa prijedloga, kritika i primjedbi na prostorno-plansku dokumentaciju Grada Zadra i sl.

Jedna od zadaća bila je i donošenje ovog dokumenta, u kojem se daje osvrt na postojeću plansku dokumentaciju, sa uputama za unaprjeđenje stanja u prostoru.