1.Podatci o Naručitelju:

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA (u daljnjem tekstu Naručitelj)

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb

OIB: 95131524528

Adresa elektroničke pošte: natjecaj.uzn@branitelji.hr

Internetska adresa: www.branitelji.gov.hr

Odgovorna osoba: Tomo Medved, ministar

u suradnji s :

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (u daljnjem tekstu HDLU), Trg žrtava fašizma 16, Zagreb,OIB: 89246742324.

2.Predmet i cilj natječaja:

Dobivanje idejnog likovnog rješenja spomen-obilježja koji će se postavljati, sukladno dinamici koju odredi Naručitelj, na mjestima istraženih masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, s troškovnikom za realizaciju.

3.Odabrani natječajni radovi:

U provedenom natječaju za idejno likovno rješenje spomen-obilježja za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a temeljem Konačnog izvješća ocjenjivačkog suda od 27. studenog 2019. godine odobravaju se nagrade kako slijedi:

I.NAGRADA

AUTOR: Nikola Bašić

suradnici: Krešimir Damjanović, grafičko oblikovanje i 3D modeliranje, Stjepan Štruman, model

Obrazloženje:

Prvonagrađeni rad ističe se jasnoćom, sažetošću i pročišćenošću oblikovanja. Stroga geometrijska dvojnost kvadrata i kruga nudi, međutim, bogatu interakciju odnosa punine i praznine, plohe i prostora. Naizgledna objektivnost oblika i materije, u svakom specifičnom ambijentu, dobiva mogućnost drugačijega prepoznavanja. Kvadratni okvir i čisti krug ugrađeni su u zemlju i mijenjaju osnovne proporcije postajući poput portala koji korespondira s prirodnom okolinom. Okrugla ploča nudi relevantne dodatne informacije o položaju stratišta na teritoriju Hrvatske i okolini. Tretman površine od kojih jesu osnovne plohe zagasite, mat pjeskarene, a rubovi ostavljeni sjajni i blistavi što stvara svjetlosnu dinamiku važnu zbog prepoznatljivosti u raznim uvjetima. Dodatna vrijednost rješenja jesu i predstavljena četiri modula veličina čime se osigurava jednostavniji smještaj spomen-obilježja na različitim lokalitetima. Rad je ekonomičan, jednostavan za dobavu i postavljanje na različitim terenim te jednostavan za održavanje.
 

Opis idejnog rješenja(plakat)
Opis idejnog rješenja(elaborat)

II. NAGRADA

AUTOR: Kuzma Kovačić

Obrazloženje:

Drugonagrađeni rad ističe se lirskim tretmanom, istančanom plastičkom obradom površine. Osnovni obris razgiban poput rupca na kojemu se fiksiraju znakovi žrtvovanja i tragedije. Rad je izrazito umjetnički prepoznatljiv, ali je indiferentan prema okolini i neprikladan za serijalnu realizaciju.

Opis idejnog rješenja

III. NAGRADA

AUTOR: Nikola Džaja

Obrazloženje:

Trećenagrađeni rad opravdano računa na interakciju s okolinom. Dva masivna kamena bloka uspostavljaju uravnotežen odnos s time da se punina i praznina odnose na simboliku hrvatskog grba. Kvadratića polja. Mogućnost učitavanja oblika križa umanjuje, međutim, univerzalnost njegova podizanja, a cjelina nije dovoljno izrazita. Kretanjem, međutim,  dobivaju se bogate vizure.

Opis idejnog rješenja

Obrazloženje

Za natječaj za dobivanje idejnog likovnog rješenja spomen-obilježja za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja zaprimljeno je četrnaest (14) natječajnih radova. Utvrđeno je da trinaest (13) radova može ići u daljnji tijek ocjenjivanja, a da se rad pod šifrom “4” isključi iz daljnje procedure ocjenjivanja temeljem nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja. Ocjenjivački sud je vrednovao trinaest (13) radova prema kriterijima iz Uvjeta Natječaja u tri eliminacijska kruga. U trećem krugu odlučen je poredak nagrađenih radova iz točke 3. ove Odluke. Svi nagrađeni radovi zadovoljili su formalne uvjete natječaja. Nagrade se dodjeljuju u obliku pisanog priznanja, bez novčane naknade. Prva nagrada je ujedno i izvedbena. Naručitelj će s prvonagrađenim autorom provesti postupak sukladno važećim zakonskim propisima te zaključiti sporazum o suradnji odnosno ugovor o autorskom djelu za svako ponovno izvođenje spomen-obilježja. Tehnička komisija je nakon otvaranja omotnica utvrdila da tri rada, nisu zadovoljili formalni uvjet pozvanog autora, stoga se radovi pod šifrom „4“, „11“ i „13“ diskvalificiraju te neće biti predstavljeni na izložbi.

Izložba:

Izložba natječajnih radova postavit će se od 15.1.-26.1.2020. u Galeriji Bačva Doma hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb. Otvorenje izložbe je 15.1.2020. u 18 sati.

Preuzimanje radova:

Radove koji nisu nagrađeni prvom nagradom natjecatelji su dužni preuzeti u roku od petnaest (15) dana od završetka izložbe. Nakon ovog roka, Naručitelj i HDLU ne odgovaraju za radove.

Radovi se mogu preuzeti u Tajništvu HDLU, na adresi Trg žrtava fašizma 16, Zagreb, radnim danom između 9-16 sati, kontakt osoba: Miran Jurić, tajnistvo@hdlu.hr, T 385 (0)1 461 1818.

ČESTITAMO NAŠIM ČLANOVIMA UVAŽENOM AKADEMIKU NIKOLI BAŠIĆU I DIPL.ING.ARH KREŠIMIRU DAMJANOVIĆU NA I. NAGRADI!