Poštovani,

​pozivamo vas da sudjelujete na 2. susretu projektnih partnera platforme “Čiji je ovo grad?”, koji će se održati 19. i 20.6. 2018. u dvorani Gradske knjižnice.

U prilogu je agenda susreta u Zadru, kao i opis projekta i izvješće s održanog susreta u Karlovcu.

Gosti predavači će biti Davorka Perić, Šime Erlić, Petra Sapun Kurtin i Dina Bušić.

* Zadar agenda
* Mediji objava 1
* Mediji objava 2 – Karlovac