Društvo arhitekata Novog Sada otvorilo je poziv za slanje radova na 22. Salon arhitekture Novi Sad, koji će se održati od 10. do 17. listopada 2020. godine. Salon je međunarodnog karaktera, a pravo na prijavu radova imaju učesnici iz: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Mađarske i Rumunije.

Link objave na stranici Društva arhitekata Novog Sada https://dans.org.rs/poziv-za-ucesce-na-22-salonu-arhitekture-novi-sad/