Nagrada ARTUR 2016.​


ARTUR (Arhitektura i turizam) 2016.
REHABILITACIJA PROSTORA

Društvo arhitekata Zagreba u sklopu projekta ARTUR (Arhitektura i turizam) za 2016. raspisuje:


Poziv za predlaganje projekata za Nagradu ARTUR 2016.

Svrha ovog poziva je identificiranje najboljih praksi, održivih i dobro planiranih, integriranih arhitektonskih realizacija. Posebna pažnja usmjerena je na projekte koji koriste participativne procese u pripremi i realizaciji intervencija, te uključuju lokalnu zajednicu, građane, turističke zajednice i druge organizacije, te podržavaju multidisciplinarni pristup.

Svrha programa ARTUR usmjerena je na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam, čiji su dugoročni ciljevi jačanje uloge dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i doprinosa drugih kulturnih djelatnosti i struka u održivom razvoju turizma.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju arhitekti, urbanisti, arhitektonski uredi, turističke zajednice, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, konzervatori, stručnjaci za zaštitu okoliša, privatni investitori i drugi dionici koji djeluju u prostoru arhitekture i turizma.

Poziv se odnosi na projekte koji promiču razvoj lokalne zajednice, doprinose kvaliteti turističkog prostora, koji potiču interdisciplinarnost i cjelovitost u procesu i planiranju prostora, te očuvanju okoliša, a uključuje:

1. Realizacije arhitekture u turizmu (zgrade za turizam i slobodno vrijeme, resorte, plaže i plažne objekte, toplički turistički sadržaji za obitelji, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pustare i drugi objekti za eno i gastro turizam)
2. Realizacije u javnom prostoru – turističke zone – doprinos razvoju i održivosti turizma (javni prostori – rive, trgovi, parkovi, prostori za kulturu, sport i rekreaciju, šetnice, vinske ceste, eko sela)
3. Turistički projekti (projekti lokalne uprave i privatnih investitora s konkretnim manifestacijama u prostoru (planerski/urbanistički ili arhitektonski)
4. Idejni projekti (arhitektonski i sadržajni prijedlozi koji čine turistički prostor atraktivnijim i multifunkcionalnim koji nisu realizirani)
5. Realizirana stručna istraživanja i publikacije vezane za arhitekturu i turizam

U razmatranje će se uzimati realizacije i idejni projekti od 2006. – 2016.

Stručni interdisciplinarni ocjenjivački sud vrši selekciju najboljih radova za izložbu ARTUR, te dodjeljuje nagradu ARTUR uzimajući u obzir slijedeće kriterije:

1. doprinos prepoznatljivosti, autentičnosti, identitetu hrvatske turističke ponude (regionalne karakteristike, suvremene interpretacije ali i očuvanje i revitalizaciju arhitektonske baštine)
2. doprinos kvaliteti prostora (kvalitetne dizajnerske, umjetničke, urbanističke i arhitektonske intervencije)
3. cjelovitost i interdisciplinarnost u procesu osmišljavanja projekata koji uključuju stručnjake iz područja dizajna, arhitekture, socijologije, ekonomije i drugih srodnih struka
4. očuvanje okoliša, ekološka osviještenost, društvena i ekonomska održivost
5. inovativnost i kreativnost u planiranju, pristupu i ponudi


Članovi ocjenjivačkog suda su uvaženi stručnjaci iz područja arhitekture, turizma, razvoja destinacija, strateškog planiranja i medija
1. dr. sc. Neda Telišman Košuta, Institut za turizam
2. Dr.sc. Idis Turato dipl.ing.arh.
3. Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Đuro Tomljenović, dugogodišnji novinar HRT-a
5. Dr.sc. Ana Mrđa, dipl. ing arh., Društvo arhitekata Zagreba, program ARTUR

Prijedlozi projekata prijavljuju se od 31. ožujka do 20. svibnja 2016. godine. Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na stranicama Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

Popunjene prijavnice sa svim prilozima predlagatelji trebaju poslati na adresu artur@d-a-z.hr.

Dodjela Nagrade Artur održat će se u sklopu godišnje Konferencije Artur, 9. 6. 2016. u Zagrebu.


Prilog:
Prijavnica