Pozivamo Vas na javno predstavljanje rezultata natječaja, te Vam u prilogu šaljem pozivnicu.

 
Otvorenje izložbe će biti 06.03.2020. u 11:00 sati u prostorima Starog grada Varaždin.

Odmah nakon službenog dijela otvorenja organizirat će se razgovor sa ocjenjivačkim sudom.

Materijali: Pozivnica