Mjesto:

Koncertna dvorana braće Bersa, Kneževa palača, Poljana Šime Budinića 3, Zadar

Vrijeme:

Četvrtak, u 19h; 14.10.2021.

Voditelj ovog projekta je Krešimir Damjanović.