U organizaciji Društva arhitekata Zadra, 3. lipnja u 18:00, u prostorijama Društva, Kraljskog Dalmatina 2/I, Dean Skira će održati predavanje pod naslovom: Svjetlo u sjeni tehnologije s komentarom Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Razvoj tehnologija u industriji rasvjete konstantno donosi nove mogućnosti koje su se, uz brojne probleme, ipak uspjele i pozitivno odraziti na dizajn rasvjete u arhitekturi i produkt dizajn svjetiljki te velikim dijelom na uštede energije koje su bitan faktor pri donošenju odluka o modernizaciji javne rasvjete financirane putem fondova.


Prisustvo na predavanju boduje se u Programu SSU s dva boda.
Slušatelji koji nisu članovi ZDA plaćaju 25 kn za potvrdu o prisustvu na predavanju u svrhu dobivanja SSU bodova.

Rasvjetom je moguće kreirati željenu noćnu vizuru grada ili određene sredine, te istaknuti znamenitosti, povijesne i kulturološke spomenike, sakriti manjkavosti naglašavajući elemente visokih esteskih vrijednosti ili jednostavno podignuti razinu osjećaja sigurnosti stanovnika naseljenih zona. Kreiranje optimalnih vizualnih ugođaja putem odabira adekvatnih optičkih vrijednosti u skladu s mogućnostima ili uz razna ograničenja, izazov je svakog dizajnera rasvjete koji je dužan primijeniti principe javno-odgovornog dizajna u projektiranju.

Suvremena rasvjeta javnih prostora nadilazi potrebe ispunjavanja isključivo sigurnosnih uvjeta te je u mogućnosti pratiti realizacije kompleksnih svjetlosnih instalacija i ostalih urbanih i suvremenih sadržaja. Poštivanje osnovnog principa dizajniranja rasvjete koji kreće od masterplana prema manjim projektnim cjelinama trebalo bi rezultirati uspješnom primjenom rasvjetnih masterplanova koji bi, poput urbanističkog plana, trebali biti instrumenti upravljanja rasvjetom prostora i mehanizam ukupnog strateškog razvoja, što podrazumijeva postavljanje strogo definirane analize objekata, njihovih poveznica te ukupnog poveznog tkiva, tj. prometnica. Problematici treba pristupiti kao jednoj cjelini, a ne kao pojedinačnom objektu, a što bi trebao definirati detaljni urbanistički plan svjetla.

S obzirom da je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja još uvijek podložan promjenama, te da uredbe i pravilnici nisu stupili na snagu, potrebno je osvrnuti se na aktualnu proceduru kako bi finalni dokumenti bili kreirani na dobrobit svih uključenih strana.