Dani lokalnog angažmana

Šibeniku od 23. do 25. rujna 2016. godine, u organizaciji Sobe DAŠ i Zavičajne škole, održat će se drugi Dani lokalnog angažmana.

O PREDAVAČIMA:

  DAFNE BERC
Dafne Berc je arhitektica iz Zagreba, školovana i na Berlage Institute u Amsterdamu te na Universidad Politecnica de Catalunya u Barceloni. Znatan dio svog radnog angažmana posvetila je proučavanju prostornih problematika društveno-ekonomske razvojne sfere – između ostalog, strukturnim analizama turističkih krajolika sjevernog (europskog) Mediterana i obale Hrvatske. Autor i koautor je istraživanja, studija, članaka i publikacija te voditelj radionica u suradnji sa znanstvenim institucijama, stručnim i organizacijama nezavisne kulture u zemlji i inozemstvu.

  EMIL JURCAN
Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Suosnivač grupa Temp i Pulska grupa. Autor projekata rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u Puli, Palače Nomada u Splitu i sportske luke Delfin u Puli. Od 2015. predsjednik Društva arhitekata Istre. Član arhitektonske zadruge Praksa.

  VICE KRNČEVIĆ
Vice Krnčević diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, smjer zaštita prirode i okoliša, a nakon toga odlazi na stručno usavršavanje na Azore (Portugal) u sklopu europskog programa stručnih praksi Eurodyssee, gdje radi na proučavanju kitova i dupina. Nakon povratka u Hrvatsku, započinje stručno osposobljavanje u Argonauti.
2013. godine radio u NP Mljet kao Čuvar prirode.

  SONJA LEBOŠ
Sonja Leboš, etnologinja/kulturna antropologinja i romanistica; djeluje u polju intermedijacije, povezujući kulturnu teoriju i praksu. Osnivačica i predsjednica je Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII).
Od 2013. istraživačica i projekt manager u Sivoj zoni, prostoru za suvremenu i medijsku umjetnost na otoku Korčuli.

  BOJAN MUCKO
Bojan Mucko završio je Etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofiju na Filozofskom fakultetu Zagrebu te studij Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti. Član je Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, selektor međunardnog festivala etnografskog filma ETNOFILm. Trenutno radi kao vanjski suradnik HRT-a – voditelj je televizijske emisije Znanstveni krugovi i novinar emisije Transfer.

TOMISLAV SOLDO
Tomislav Soldo završio je Arhitektonski fakultet u Zagrebu 2007. godine. Od 2007. do 2011.godine radi u Studiu 3LHD, a od 2010. godine je i ovlašteni arhitekt.
U jesen 2011. odlazi na strukovni master u trajanju od godinu dana u Saint Etienne, Francuska. Master se bavi problematikom javnih prostora, naslovljen kao Javni prostori – dizajn, arhitektura i praksa, a u sklopu kojeg je i obavio stažiranje u trajanju od 3 mjeseca u Collectifu Cochenko, Paris.
Od povratka u Hrvatsku 2012.godine djeluje kao freelancer, radeći samostalno te kao vanjski suradnik Studija 3LHD, a povremeno sudjeluje i u intervencijama u javnim prostorima, do sada u Hrvatskoj i Francuskoj.

  SAŠA ŠIMPRAGA
Saša Šimpraga je analitičar prostora, publicist i aktivist iz Zagreba. Autor je knjige “Zagreb, javni prostor” i osnivač i voditelj platforme 1POSTOZAGRAD koja se bavi poboljšanjima grada i javnim dobrima. Suosnivač je i član projekta Motel Trogir te (su)autor i voditelj projekata kao što su Ars Publicae, Virtualni muzej Dotrščina, 50 Poems for Snow i UVIJEK/ Festival poezije otpora.

  VAŽNE INFORMACIJE:
Studenti Arhitektonskog fakulteta u Splitu i Zagrebu, te ostali zainteresirani pozvani su da pošalju svoju prijavu za sudjelovanje na radionici na e-mail adresu soba@d-a-si.hr najkasnije do srijede, 21. rujna 2016. godine.

  Prilog:

Program