Dani otvorenih vrata projekta REPUBLIC MED i drugih projekata i inicijativa koje promiču energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije održat će se 20. svibnja 2014. godine od 10,00 do 18,00 sati u prostoru Kneževe palače u Zadru.
U navedenom vremenu, kroz pripremljene promotivne materijale i izravan kontakt na promotivnim štandovima, planiramo pokazati neke primjere dobre prakse i aktualne projekte vezane za energetsku učinkovitost na području Zadarske županije i šire, te je u pratećem programu organizirana radionica za djecu. 

12,00 – 12,30 – predavanje: Smanjenje toplinskih otoka planskim korištenjem biljnog materijala u urbanim prostorima – Mr.sc. Iris Vudrag diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a potom magistrirala na Agronomskom fakultete u pokušavajući spojiti ova dva područja. Svojim predavanjem približit će mogućnosti korištenja biljnog materijala (drveća, grmova, polugrmova, penjačica i slično) u urbanom planiranju i oblikovanju javnih prostora sa ciljem kreiranja prirodno, društveno i estetski skladnog prostora. 

12,30 – 13,00 – predstavljanje: EU projekt CLICK financiran iz programa IPA INFO 2012 – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR je udruga osnova na 2003. godine s ciljem promicanja principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike. Udruga sudjeluje u brojnim partnerskim projektima koji pomažu u podizanju svijesti o energetskoj učinkovitosti, a trenutno provode projekt CLIK koji će i predstaviti. Za uspjehe u svom radu udruga je 2007. godine nagrađena godišnjom nagradom “Hrvoje Požar” za popularizaciju energetike, a koju dodjeljuje Hrvatsko energetsko društvo. 

16,00 – 17,00 – predavanje: Bioklimatski pristup u projektiranju energetski učinkovitih zgrada – Doc. Mateo Biluš je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se zaposlio kao stručni suradnik. Apsolvirao je poslijediplomski studij “Graditeljsko nasljeđe“ u Splitu. Objavio više stručnih radova vezanih za temu zvučne zaštite, toplinske zaštite i uštede energije. Autor je projekata zvučne zaštite, toplinske zaštite i uštede energije za više od četiri stotine zgrada. Autor je i projektant više realiziranih interijera i nekoliko obiteljskih i stambenih zgrada. Ovlašteni je revident za kontrolu projekata zaštite od buke i projekata uštede energije i toplinske zaštite od 2004. godine. Član je tehničkih odbora i povjerenstava za donošenje regulative s područja toplinske i zvučne zaštite. Suradnik je i istraživač u znanstvenoistraživačkim projektima “Arhitektonske konstrukcije u funkciji zaštite okoliša” i “Kriteriji optimalizacije rješenja fasadnih stijena”. U projektu REPUBLIC MED sudjeluje kao vanjski stručnjak. 

17,00 – 18,00 – predavanje: Poboljšanje KGH sustava u obnovi zgrada na Mediteranu – Predavanje će održati profesor sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, prof. dr.sc. Igor Balen koji je zvanje magistra tehničkih znanosti za znanstveno polje strojarstvo, smjer energetika, stekao je 1995. godine, a zvanje doktora tehničkih znanosti za znanstveno polje strojarstvo 1999. godine. Bio je uključen u nastavni program kolegija Nauka o toplini I i II (danas Termodinamika), a od tada sudjeluje u održavanju nastave iz kolegija Grijanje, Klimatizacija i Projektiranje KGH sustava. Objavio je niz znanstvenih radova iz područja strojarstva, a kao inženjer je surađivao na više projekata iz strojarskih područja toplinske i procesne tehnike. Predavač je na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, a vanjski je suradnik na projektu REPUBLIC MED.