Društvo arhitekata Zadra uključilo se aktivno u projekt ARHITEKTURA I DJECA od 2010.  Program se provodi u svrhu razvijanja kulture korištenja prostora i sa ciljem integriranja u Nacionalni okvirni ciricculum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.  U Hrvatskoj se program provodi već sedam godina, a ZDA je na području Zadra i Zadarske županije održalo više radionica.  Na poticaj ZDA radionice se održavaju u zainteresiranim školama.  U svakoj radionici sudjeluje 20 djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.  Nakon radionica održavaju se izložbe radova u školama.  Radionice vode volonteri ZDA, a Društvo arhitekata Zadra donira i sav materijal koji se upotrebljava u radionicama i za postavu izložbi, te snosi troškove prijevoza volontera.  Broj radionica u godini ovisi o odobrenim sredstvima i proračunu ZDA (do sada su godišnje održavane po tri radionice).

Voditelji:

volonteri članovi ZDA – Ivana Mandić Bukulin i Marin Bukulin