ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

ARHITEKTURA I DJECA

arhitektura i djeca

ZDA nastavlja sa arhitektonskim radionicama za djecu sa željom da se ove radionice održavaju ne samo u gradu Zadru već i u školama u mjestima i gradovima županije.

Cilj radionica je da se kroz crtanje, oblikovanje i razgovor djeca upoznaju sa najosnovnijim elementima arhitektonskog oblikovanja. Nakon privatne škole Nova, slijedeća radionica se održava 28. siječnja u Osnovnoj školi Benkovac. Radionica je osmišljena za djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a voditi će je volonteri članovi ZDA.
Tema radionice je:

TOČKA, LINIJA, PLOHA, VOLUMEN

Radionice, ovisno o mjestu održavanja, omogućene su donacijama Grada i Zadarske županije.

Pozivamo sve zainteresirane članove da se jave voditelju radionice na marin.bukulin@gmail.com ukoliko se žele uključiti u rad ove ili slijedećih radionica.
* Program radionice