ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Predavanje | Božidar Rašica iz ciklusa MISLI O ČUVANJU MODERNE ARHITEKTURE

24.10.2013
predavanje


Društvo arhitekata Zadra poziva Vas na predavanje iz ciklusa MISLI O ČUVANJU MODERNE ARHITEKTURE.

Tema predavanja je opus Božidara Rašice, a predavač je dr. sc. Antonija Mlikota.
Predavanje će se održati u Zadru u prostorijama Društva arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, u srijedu 30.10.2013. s početkom u 19:00 sati.

Predavanje je u programa SSU HKA i boduje se s dva boda.
Slušatelji koji nisu članovi ZDA plaćaju 25kn (uključen PDV) za potvrdu o prisustvu na predavanju u svrhu dobivanja SSU bodova.