LJEČILIŠTE TOPUSKO
I
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE
za izradu urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog natječaja za idejno rješenje
spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom

Evidencijski broj jednostavne nabave je: 40/2018
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 66-18/TO-UAKL/NJN

RASPISIVAČ natječaja je LJEČILIŠTE TOPUSKO, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415 Topusko.
OIB: 92877953493, telefon: +385(0)44/886-666, e-mail: uprava@ljeciliste-topusko.hr
internetska adresa: www.ljeciliste-topusko.hr
odgovorna osoba: ravnatelj Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. Sanit.

INVESTITORI natječaja su:
1. Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415 Topusko, OIB: 92877953493, telefon: +385(0)44/886-666,
e-mail: uprava@ljeciliste-topusko.hr, internetska adresa: www.ljeciliste-topusko.hr
odgovorna osoba: ravnatelj Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. sanit.
2. Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak, OIB: 82215698659,telefon: +385(0)44/550-111,
e-mail: zupan@smz.hr, internetska adresa: www.smz.hr,
odgovorna osoba: župan Ivo Žinić, dipl. ing. arh.
3. Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415 Topusko, OIB: 93566581281, telefon: +385(0)44/886-027,
e-mail: tajnistvo@topterme.hr, internetska adresa: www.topterme.hr,
odgovorna osoba: direktorica Đurđa Kovačević, dipl. ing.
4. Općina Topusko Trg bana Jelačića 10, 44 415 Topusko, OIB: 82502003674telefon: +385(0)44/527-499,
e-mail: opcina-topusko@sk.t-com.hr , internetska adresa: www.topusko.hr
odgovorna osoba: načelnik Ivica Kuzmić

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I,
10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151,
email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog programa: Ivana Vujić Kljajić, d.i.a., A-U 4011
Arhitektura Vujić d.o.o. , arhitektura.vujic@gmail.com, Hanžekova 2/4, 44 250 Petrinja

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog natječaja za idejno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom.

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA je dobiti najbolje, kvalitetno i funkcionalno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom.

Na natječaj koji je trajao od 25.9.2018.do roka za predaju natječajnih radova 6.11.2018. regularno je zaprimljeno 9 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Kora Demel Zadro, ovl.arh., predsjednica OS-a, Ivo Žinić, dipl.ing.arh., , Župan Sisačko-Moslavačke županije, dopredsjednik OS-a, Sandro Đukić, likovni umjetnik, Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. sanit. , izv.prof.art.Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Filip Gordon Frank, mag.diz.,zamjenik članova OS-a: na V.plenarnoj sjednici održanoj 14.11.2018. jednoglasno je donio sljedeće odluke:
I. Nagrada u neto iznosu 18.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03
Autori:
Marijana Sironić
Monika Švagelj
Matej Kušević
Pavo Đukan

II. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
Autori:
Tatjana Sršen
Matea Bolčević
Ana Šandrk

III. Nagrada u neto iznosu 8.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 01
Autori:
Petra Sturica
Klara Nikšić

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 140.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
-nagradni fond u iznosu od 38.000,00 kuna neto, odnosno 53.214,28 kuna bruto bez PDV-a,
-naknada radnim tijelima u iznosu od 12.000,00 kuna neto, odnosno 17.868,42 kuna bruto bez PDV-a,
-projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 90.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada pod uvjetom da ima tražene dokaze sposobnosti i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.Natjecatelj predajom rada pristaje na sve uvjete natječaja, uključujući i procijenjenu vrijednost.Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Raspisivač natječaja će izradu projektno-tehničke dokumentacije ugovoriti s autorom/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ovim općim uvjetima, odnosno osobom ovlaštenom za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN 2016 te da autor prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) koji će biti određeni u pozivu za pregovaranje.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća uključuje izvođenje radova parternog uređenja i rasvjete, te izradu, transport i montažu spomenika kao i autorski honorar kipara,izradu cjelovitog projekta potrebnog za uređenje okoliša, i opremu.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije ( troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 1.500.000,00 kuna bez PDV-a.

Za Ocjenjivački sud:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja

Poveznica:

Rezultati natječaja Topusko (656 MB)