Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 10 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene su slijedeće nagrade

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti: za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja.

Registarski broj natječaja pri HKA:  82-19/ZD-IAU/NJN.

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Zračna luka Zadar d.o.o., Ulica I 2/A, 23 222 Zemunik Donji, OIB: 39087623202, odgovorna osoba: Josip Klišmanić, dipl.oec., tel:+385 23 205 800, e-adresa: info@zadar-airport.hr.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com

Izrađivač natječajnog programa: prof. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., A 120, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, tel: +385 21 303 333, e-adresa: arhitektura@gdarh.hr.

PREDMET NATJEČAJA je bio izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar.

PRAVO SUDJELOVANJA imale su sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogli su biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Na natječaju nisu mogli sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Zadatak natjecatelja bio je predložiti optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:

 • faznu izgradnju koja prati postupni rast prometa uz osiguranje kontinuiteta svih prometnih funkcija,
 • optimalno funkcionalno i racionalno rješenje planiranih programskih sadržaja,
 • rješenje kompleksa u skladu s međunarodnim standardima izgradnje putničkih terminala zračnih luka,
 • poštivanje prometno tehnoloških i sigurnosnih procesa u zračnom prometu, u specifičnim uvjetima fazne izgradnje (primjena najbolje prakse),
 • projekt zgrade usklađen sa standardima energetske učinkovitosti i održivosti,
 • visoku arhitektonsku osobnost ansambla i njegovu prepoznatljivu pripadnost podneblju i kulturi,
 • sadržaje kojima će se osigurati dodatni prihodi začnoj luci.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

 1. Nikola Bašić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja
 2. Goran Rako, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 3. Ivan Vulić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 4. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 5. Josip Klišmanić, dipl.oec., predstavnik raspisivača
 6. mr.sc. Jure Šarić, dipl.ing., predstavnik raspisivača
 7. Ivan Skelin, dipl.ing., predstavnik raspisivača

Zamjenici članova Ocjenjivačkog suda:

 1. Edio Bilaver, struč.spec.ing.sec., predstavnik raspisivača
 2. Zvonimir Bušić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Stručni savjetnici:

 1. Jasminka Barišić, dipl.ing.građ.
 2. Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh.
 3. Igor Štimac , doc.dr.sc.
 4. Siniša Lovrić, dipl.ing.stroj.

Tehnička komisija:

 1. Ivan Kujundžić, dipl.ing.arh.
 2. Josipa Grbas, mag.ing.arh.
 3. Domagoj Diklić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:

Marija Profaca, dipl.ing.arh.

Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije iznosi do 500.000.000,00 kuna (bez PDV-a), cca 14.800 kn/m2 za zgradu terminala, 7.400 kn/m2 za nadstrešnicu i 20.000.000,00 kn za uređenje okoliša. 

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije iznosi maksimalno 17.500.000,00 kuna bez PDV-a, za što će raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt interijera i opreme, projekt vizualnih komunikacija, projekt okoliša s prometnim pješačkim i kolnim površinama u prometu i mirovanju, te hortikulture i urbana oprema.

Natječaj je bio raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma i Zakonom o javnoj nabavi.

Rezultati natječaja

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 10 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene su slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 250.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“

Autori:

ARHITEKTONSKI BIRO ANTE KUZMANIĆ d.o.o.
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, mag.ing.arh.
Andrej Čikeš, dipl.ing.
Mate Jurić, dipl.ing.arh.
Mirjana Radoš, mag.ing.arh.

Suradnici:

Samantha Pavić, mag.ing.arh.
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh.
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Prof.dr.sc. Josip Dvornik
Doc.dr.sc. Miro Bugarin
Marijan Katić

DRUGA NAGRADA u iznosu od 156.250,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autori:

SBS ENGINEERING GROUP SP. Z.O.O.
Maher Matar, Architect
Tomasz Giefert, Architect
Anna Kowal, Architect
Piotr Ehrehalt, Architect
Joanna Tomecka, Architect
Joanna Rys, Architect
Karolina Rachwal, Architect
Dominika Strzalka, Architect
Michal Sajdek, Architect Assistant
AnnaEckes, ArchitectAssistant

GRADIT d.o.o., Hrvatska
Nikica Tabain, arhitekt
Nikola Šimunić, arhitekt
Matej Antolković, arhitekt
Danijel Grbeša, arhitekt
Tina Bilić, arhitektica
Zrinka Mirosavljević, arhitektica
Sandra Unterajner, arhitektica

PLANEGROUND AIRPORT CONSULTING GmbH + Co.KG, Germany
Paul Beck
Johan Steenvoorden
Matthias Hildebrandt
Norbert Schmidt

TREĆA NAGRADA u iznosu od 93.750,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“

Autori:

Zrinka Grosek mag.ing.arh.
Nataša Ivanišević, dipl.ing.arh.
Katarina Kozlović, mag.ing.arh.
prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.

Suradnici:

dr.sc. Matija Bračić, mag.ing.traff.
prof.dr.sc. Sanja Steiner
Ivan Matorić, dipl.ing.građ.
Nikola Zadravec, mag.ing.mech.
Viktor Vdović
Vimworks

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 75.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „08“

Autori:

akademik Velimir Neidhart
akademik Branko Kincl
Ana Breka
Mirta Dropuljić

Suradnici:

Ivana Benković
Almir Ibrahimović
Janko Velnić
Stijepan Kralj
Zlatko Belošević
Ognjen Bergam
Miodrag Drakulić
Goran Tončinić
Robert Duić

PETA NAGRADA u iznosu od 50.000,00 kuna neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

Autor:

Damir Vitković, dipl.ing.arh

Autorska suradnja:

Sanja Žonja, mag.ing.arch