UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „RODA“ VARAŽDIN

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazno – likovni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Udruga specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin, Varaždinska 56a, Poljana Biškupečka, 42201 Beretinec OIB: 04397159081, Internetska adresa: http://usjp-roda.com.hr , koju zastupa predsjednik Goran Mihalić, dipl.krim.; kontakt: Ivo Loborec, +38591 328 4055, loborec.ivo@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa dopredsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

Registarski broj natječaja: 88-19/VŽ-I/N

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

U Milčetićevoj ulici 10 u Varaždinu na k.č. 1984 k.o. Varaždin nalazi se zgrada u kojoj je sjedište Policijske uprave Varaždinske. Dio te parcele površine 190m2 uredit će se kao spomen obilježje poginulim i nestalim policajcima PU Varaždina u Domovinskom ratu.

Projekt se provodi u svrhu odavanja počasti policajcima PU Varaždin poginulim i nestalim u Domovinskom ratu. Predviđa se uređenje dijela parcele u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova na kojoj se nalazi zgrada sjedišta Policijske uprave Varaždinske. Udruga specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin u partnerstvu sa PU Varaždinskom provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Želja udruge „Roda“ i Ministarstva hrvatskih branitelja je da se kroz natječaj dobije najbolje moguće rješenje koje odaje počast poginulim i nestalim policajcima PU Varaždin u Domovinskom ratu.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Na natječaj, koji je trajao od 01.12.2019. god. do roka za predaju natječajnih radova 31.01.2020. god., zaprimljeno je ukupno 8 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

1. Antonio Grgić, dipl.ing.arh.

Članovi ocjenjivačkog suda

2. Dražen Krtanjek, predstavnik Raspisivača

3. Gordana Kovačić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

4. Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arh., krajobrazna arhitektica

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 11.02.2020. jednoglasno donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 10.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:

AUTORI: Nikola Fabijanić, Josip Fabijanac, Domagoj Kolonić

II. Nagrada u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 7:

AUTORI: Leon Lipovac, mag.ing.prosp.arch., Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, dipl.ing.arh.

III. Nagrada u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

AUTOR: Kora Demel Zadro, Dora Ivančan

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 240.000,00kn + PDV. Ovaj iznos uključuje sve troškove uređenja spomen obilježja, uključivo uređenje partera (opločenje i biljni materijal); novu ogradu te spomen – obilježje sa svim obaveznim dijelovima propisanim Programom natječaja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DIJELA ZA REALIZACIJU: 20.000,00 kn + PDV te obuhvaća izvedbene projekte svih struka sa troškovnicima za nabavu radova, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14).

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja

PRILOG: Natječajni radovi