Rezultati su javno objavljeni  u Elektroničkom oglasniku javne nabave i u Večernjem listu (06.08.2021.), kao i tijekom dana na web stranicama Društva arhitekata Varaždin ( http://www.davz.hr/  ) i Grada Virovitice ( https://www.virovitica.hr/ ).
Na stranicama Društva arhitekata Varaždin nalazi se oglas sa grafikom nagrađenih radova.