GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44 000 Sisak objavljuje

REZULTATE NATJEČAJA za izradu idejnog urbanističkog rješenja gradske pješačke zone u Sisku na lokaciji k.č. 1300/2 i južni dio k.č. 945, k.o. Sisak Stari.

Evidencijski broj nabave: 6/14-73, Registarski broj natječaja: 4-14/SI-U/NJN.
Investitor, organizator i provoditelj: GRAD SISAK, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44 000 Sisak, OIB: 08686015790, telefon: 044 / 510 100, faks: 044 / 510 166, internetska adresa: www.sisak.hr, e-mail: gradonacelnica@sisak.hr, odgovorna osoba: Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Natječaj je raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), u smislu čl. 45. i 46. tog Zakona, te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14).
Pravo sudjelovanja na natječaju imale su sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture ili ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata.

Natječaj je trajao od 16. listopada 2014. g. do 19. prosinca 2014.g., regularno je pristiglo 19 radova.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa pri ocjenjivanju radova osnovni kriteriji Ocjenjivačkog suda bili su:odabir osnovne ideje (koncept) i primjerenost sadržaja gradske pješačke zone, funkcionalno-estetska kvaliteta urbanističkog rješenja, ispunjavanje zahtjeva polivalentnosti prostora i tehničke racionalnosti, ekonomičnost rješenja u izvedbi i uporabi, način postupanja s nasljeđem i odnos prema okolnom prostoru, ekološki zahtjevi i energetska učinkovitost, provedivost sukladno Natječajnom zadatku.
Ocjenjivački sud u sastavu: Margita Malnar, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a, Kristina Ikić Baniček, Gradonačelnica, Biljana Pešun, dipl. ing. arh., Marko Krička, Valentina Šerbec, dipl. ing. arh. i zamjenik člana OS Domagoj Vuković, dipl. ing. arh. donio je većinom glasova slijedeću odluku:

I. Nagradu u neto iznosu 31.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 9
AUTORI:
Darka Perinčić, Zadar, A. Stepinca 2
Alessandro Sonnati. Italija, Citta Della Pieve, Via M. E. Barbieri 14/A

II. Nagradu u neto iznosu 18.600,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 15
AUTORI:
Irena Paić Majdić, Zagreb, Kikićeva 14
Dominka Mladineo, Zagreb, Zeleni trg 3a

III. Nagradu u neto iznosu 12.400,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 10
AUTORI:
Damir Sekulić, Zagreb, Cvijete Zuzorić 21
Suradnik. Ivan Dorotić, Zagreb, Badalićeva 17

Pismeno priznanje dodjeljuje radu pod brojem 17
AUTORI:
Tina Rukavina, Zagreb, Hvarska 1
Goran Rukavina, Zagreb, Hvarska 1
Vlatka Žunec, Zagreb, Cenkovečka 13
Ena Tadej, Zagreb, Nalješkovićeva 31

Za Ocjenjivački sud:
Novela Rimay Ferenčak, dipl. ing. arh., Tajnica natječaja