Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

Registarski broj natječaja je 85-19/ZG-A/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA: VMD MODEL d.o.o. 10000 Zagreb, Strojarska 20
PROVODITELJ NATJEČAJA: MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
UOA MILJENKO BERNFEST, ZAGREB, IBLEROV TRG 7

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja „STAMBENO – POSLOVNE
GRAĐEVINE KNEZA BRANIMIRA – KNEZA BORNE“ U ZAGREBU
PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih
najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni
UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

 • realizacija prostornog programa/projektnog zadatka
 • prostorno – oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 • reativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja uz ulicu kneza Branimira i ulicu kneza Borne;
 • ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

 1. Prof. Dr. sci. Marijan Hržić, dia., ovl. arh., (br. 1638) – predsjednik O.S. predstavnik provoditelja
 2. Doc. Daniel Marasović, dia., ovl. arh., (br. 46) – predstavnik provoditelja
 3. Doc. Lovorka Prpić, dia., ovl. arh., (br. 2818) – predstavnik provoditelja
 4. Neven Mikec, dipl.oec. – predstavnik raspisivača
 5. Branimir Stručić, ing.građ. – predstavnik raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh., (br. 1260)predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:

 • Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
 • Silvija Dozet, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3467)

Tajnik natječaja:
Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.207)

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 12 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 156.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“
Autori: 3LHD – Saša Begović, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović, Silvije Novak, Paula
Kukuljica

DRUGA NAGRADA u iznosu od 97.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“
Autori: Ivona Jerković, dipl.ing.arh., Nikola Kašić, dipl.ing.arh., Marina Krčalić, dipl.ing.arh., Damir
Petric, dipl.ing.arh. Ivana Šustić, dipl.ing.arh., Hrvoje Vidović, dipl.ing.arh.

TREĆA NAGRADA u iznosu od 58.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
Autor:Zvonimir Bušić

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 46.800,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: Urbane tehnike d.o.o., Hrvoje Bakran, dia, Zdravko Krasić, dia, Barbara Kulišić, dia, Roko
Marušić, dia, Gonzalo Munoz Bartolome, dia, Ivana Planinić, dia.

PETA NAGRADA u iznosu od 31.200,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“
Autori: Rubing Projekt d.o.o., Damir Rubeša d.i.a., Robert Huško mag.ing.arh., Autor suradnik: Tihomir
Rzounek d.i.a.

Čestitamo svim nagrađenima, a posebice našem članu ZDA i članu UO na osvojenom 3 mjestu, Zvonimiru Bušiću.

Otvorenje izložbe prispjelih radova u prostoru VMD-a, Strojarska 20, 25 kat u ponedjeljk 18.11. u 12 sati kada će biti upriličen i razgovor s Ocjenjivačkim sudom. Izložba ostaje otvorena do 28.11. 2019. Izložbu se može pogledati svaki radni dan od 12 do 15 sati.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14).

Ocjenjivački sud