natječaj u lepoglavi, prvonagrađeni rad

GRAD LEPOGLAVA i DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Arhitektonsko-urbanistički, opći jednostupanjski za realizaciju

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava


INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Škvarić, Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: antonija.bogadi@gmail.com

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA: Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: antonija.bogadi@gmail.com, OIB: 27769951480 i Maja Kireta, dip.ing.arh., Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, OIB: 45110376426.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 5-14/LP-UA/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: B-39/14;
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA CENTAR ZA POSJETITELJE „CENTAR PAVLINA“ LEPOGLAVA; CPV:71200000-0

SVRHA I CILJ natječaja bili su dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.
Natječaj je pokrenut iz želje i potrebe za jačanjem identiteta Grada Lepoglave na način obnavljanja i jačanja povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju lokalne zajednice – novi Centar za posjetitelje mora sačuvati, zaštititi te po mogućnosti i stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada.

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće osnovne kriterije:
* Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
* Prostorna i oblikovna kvaliteta
* Harmonija s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima kompleksa bivšeg pavlinskog samostana
* Racionalnost i ekonomičnost rješenja
* Održiva gradnja
Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Općim uvjetima natječaja bili su definirani pravo i mogućnosti sudjelovanja stranih natjecatelja.
Na natječaj, koji je trajao od 22. prosinca 2014. god. do roka za predaju natječajnih radova 23. veljače 2015. god. zaprimljen je ukupno 41 rad.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. – predsjednica, Marijan Škvarić, dipl.ing., Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Dragana Lucija Ratković Aydemir, mag. str. povijesti umjetnosti, Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., Margareta Zidar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica – zamjenica člana Ocjenjivačkog suda.
TEHNIČKA KOMISIJA: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica i Antonija Bogadi, dipl.ing.arh.
TAJNICA KOMISIJE: Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud je na IX. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. god. jednoglasno dodijelio slijedeće nagrade:


PRVA NAGRADA – SVI PLAKATI

I. Nagrada u neto iznosu 75.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 25
AUTORI: doc.mag. Tomaž Krušec, udia., Lena Krušec, udia., doc. Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., Vid Kurinčič, udia., Jurij Nemec, udia., dr. Ana Kučan, udika., Luka Javornik, udika.
SURADNICI: Miha Munda, abs.arh., Neža Novak, abs.arh., Rok Staudacher, abs.arh., Barbara Žunkovič, abs.arh., Danijel Mohorič, abs.kraj.arh.DRUGA NAGRADA – SVI PLAKATI

II. Nagrada u neto iznosu 50.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 6
AUTORI: Melita Čavlović, dip.ing.arh., Antun Sevšek, dipl.ing.arh.TREĆA NAGRADA – SVI PLAKATI

III. Nagrada u neto iznosu 25.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11
AUTORI: prof. Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, dipl.ing.arh., Nika Dželalija, dip.ing.arh.
SURADNICI: Ljiljana Besednik, dipl.ing.arh. (svi iz njirić + arhitekti d.o.o.).

Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza koje nisu suprotne Zakonu o javnoj nabavi.
Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4. točka 2. Zakona o javnoj nabavi. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata po Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagrađenim autorom, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednosti Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 600.000,00 kn s uključenim PDV-om, a procijenjena vrijednost nabave: 787.500,00 kn s PDV-om.

Za Ocjenjivački sud:
Tanja Martinec, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja

Projekt “Centar za posjetitelje – Centar pavlina” sufinanciran je od Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 360.000,00 kuna.