ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Sajam SASO, 12. Dan arhitekata - Uputa za posjetitelje

21.10.2015
sajam saso 2015

Pozivnica za 12. Dan arhitekata na sajmu SASO, koji se održava 22.10.2015.

Pozivnicu je potrebno isprintati i pokazati na Ulazu za pojetitelje Sajma Saso, Split, Spaladium Arena, kako biste ostvarili besplatan ulaz.

Prilog:* Pozivnica