Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata poziva Vas na stručno predavanje i terenski obilazak pod nazivom “Od sirovine do proizvoda u krajobraznoj arhitekturi” koje će se održati 22.5.2018. od 9:00 do 16:00 sati u Samoboru.

U sklopu edukacije predviđa se stručni obilazak kamenoloma “Škrobotnik” sa predavanjem mr.sc. Viktora Bungića, rukovoditelja eksploatacije i oplemenjivanja mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju “Škrobotnik”.

Nakon predavanja i obilaska kamenoloma, održat će se još dva predavanja, od toga će jedno održati krajobrazni arhitekt, člana Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, gdin. Stjepko Golubić, mag.ing.prosp.arch. na temu “Pejsažna sanacija i prenamjena kamenoloma”.

U nastavku je detaljan program.

Cijenili bismo da obavijest stavite na svoje stranice, možda će biti zainteresiranih Vaših članova.

Radujemo se da dođete na edukaciju i budete naš gost.

http://hdka.hr/2018/04/strucno-predavanje-s-obilaskom-od-sirovine-do-proizvoda-u-krajobraznoj-arhitekturi/