ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar profi baucentar

Sva lica krajobraza

18.05.2015
Sva lica krajobrazaNizom predavanja na temu 'Sva lica krajobraza' objašnjavamo ulogu krajobraznih arhitekata u procesu planiranja i projektiranja prostora, urbanih i ruralnih sredina. Na različitim razinama planiranja, krajobrazni arhitekti uspostavljaju vezu između elemenata i struktura koje planira arhitekt i prirodnog okoliša, te tako doprinose pozitivnom doživljaju prostora.

Osim na razinama planskog promišljanja kako manjih prostornih cijelina tako i većih područja (regija), te održavanja ravnoteže ekosistema i bioraznolikosti, važan je i sociološki aspekt uređenja prostora. Otvoreni prostor u ovom kontekstu označava zelene prostore i sisteme svih veličina koji pružaju društvenu, ekološku i zdravstvenu korist za zajednicu.

Često zanemareni, ali bitni aspekti okoline, kako u svakodnevnom životu tako i u oblikovanju prostora, jesu i oni osjetilnih dimenzija - zvuk, miris i taktilni osjet. Oni, pored vizualnih obilježja, definiraju karakter i utječu na doživljaj okoline. Iako njihovo prisustvo, intenzitet i trajanje u prostoru, nerijetko ovise o trenutnim okolnostima, neka od njih mogu dobrim planiranjem biti transformirana u snažna obilježja prostornog identiteta.