Tijela Društva

Predsjednik ZDA:
Petar Kozina

Zamjenik predsjednika ZDA:

Ante Bljaić

Upravni odbor ZDA:
Matija Huzjak
Zvonimir Bušić
Nera Nejašmić Kozina

Nadzorni odbor ZDA:
Sanja Balta
Maja Žuvanić
Marija Profaca

Sud časti ZDA:
Iva Domanovac Budija

Iva Dević Obradović

Ivona Gašparović

Odbor za urbanizam ZDA:
Bogdan Marov
Maja Žuvanić
Ivan Kujundžić
Roko Košta
Kristina Eleršek
Zrinka Gržan
Doris Antičević
Lana Stipičić

Poslovna tajnica ZDA:
Vlasta Mišurac